zvládá základní údržbu a jednoduché opravy základního technického vybavení domácnosti v modelových situacích, porovnává možnosti vybavení domácnosti

CSP-TCH-002-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák bezpečně ovládá základní technické vybavení v domácnosti, zná jeho účel, základní principy a funkce, což mu umožní provádět běžnou údržbu i jednoduché opravy při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Žák zná a srovnává možnosti vybavení domácnosti z hlediska udržitelnosti a obnovitelných zdrojů, energetické náročnosti, funkčnosti, ekonomičnosti, bezpečnosti a hygieny. Uvědomuje si, že se vybavení domácnosti může lišit na základě životního stylu, ekonomické situace, potřeb i preferencí každé rodiny.

V kontextu udržitelnosti je zvládání základní údržby a jednoduchých oprav v domácnosti jednou z důležitých potřeb člověka, zejména z personálního a finančního hlediska. Téma zahrnuje mnoho dílčích podoblastí, které si škola volí podle vlastních možností. Mohou sem patřit například: spotřebiče, kuchyňské nástroje a nádobí, zábavní technika, elektronika pro komunikaci, chytrá domácnost, osvětlení a elektroinstalace, vytápěcí a klimatizační systém, domácí síťová infrastruktura, nábytkové a dekorační prvky.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • orientuje se v základním technickém vybavení domácnosti
  • rozumí základním principům fungování technického vybavení domácnosti
  • je schopný jednoduchých oprav a údržby technického vybavení v domácnosti
  • zná a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
  • je si vědomý rizik práce s technickým vybavením v domácnosti a dbá na bezpečnost a hygienu při práci s ním

Očekávané výsledky učení