zvládá základní údržbu a jednoduché opravy základního technického vybavení domácnosti v modelových situacích, porovnává možnosti vybavení domácnosti

CSP-TCH-002-ZV9-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • žák ovládá základní technické vybavení v domácnosti,
 • žák ověří, zda technické zařízení v domácnosti funguje správným způsobem,
 • žák srovnává dostupné možnosti technického vybavení domácnosti,
 • žák si uvědomuje význam vlivu technologií na životní prostředí,
 • žák dodržuje bezpečnost a hygienu práce při užívání technických prostředků v domácnosti v modelových situacích.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Učitel hodnotí 

 • postup žáka při nalezení a určení chyby ve funkčnosti zařízení,
 • samostatnost při řešení učebních úloh,
 • práci s informačními zdroji při návrhu řešení,
 • návrh a realizaci řešení,
 • plánování a řízení času tak, aby mohl dokončit zadanou úlohu,
 • způsob řešení problémových situací a práce s chybou,
 • přístup žáka k zařízení a dodržování bezpečnosti a hygieny,
 • polořízenou reflexi vlastní činnosti i činnost spolužáků.