používá peníze v běžných modelových situacích

CJS-CJS-006-ZV5-035
divider

Popis a zdůvodnění

Žák rozumí hodnotě peněz, rozpoznává české bankovky a mince a rozlišuje jejich hodnotu, při nakupování v modelové situaci sčítá a odčítá, odhaduje cenu zboží a nákupu, zjišťuje, zda mu vystačí peníze na nákup. Na příbězích nebo modelových situacích se seznamuje s právy spotřebitele a příklady jejich porušování (nesprávně vrácené peníze, právo na reklamaci, právo na vrácení zboží, klamavá reklama, podvodné praktiky).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje české mince a bankovky podle hodnoty
  • odhaduje ceny základních potravin a celkovou cenu jednoduchého nákupu v běžných i modelových situacích
  • připravuje si vhodné množství mincí a bankovek na zaplacení nákupu v modelové situaci (kombinuje různé možnosti)
  • zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení v modelové situaci
  • v jednoduché modelové situaci rozpozná, když ho chce někdo při nakupování ošidit (rozpozná porušení práv spotřebitele)
  • uvede modelovou situaci, ve které je použito bezhotovostní placení

Očekávané výsledky učení