uvědomuje si, že různorodé texty jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů informací

ZGC-VZT-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: výběr četby podle vlastní autentické potřeby

  • reflektuje, jak prožitek a zkušenost ovlivňuje jeho vztah ke čtení

komponenta: výběr účelových textů

  • čte texty různých stylů a typů
  • aktivně vyhledává inspiraci k další četbě týkající se probíraných témat ve škole, u vrstevníků i doma

komponenta: rozšiřování čtenářského teritoria

  • při vyhledávání četby ke studiu a poučení vyhledává i texty obsahující tabulky a grafy
  • diskutuje o tom, které žánry uměleckých textů se mu líbí, a také si podle toho vybírá další četbu

komponenta: text jako hodnota

  • zapojuje se do diskusí o čteném
  • vyhodnocuje, co se čtením naučil a co při něm zažil

Očekávané výsledky učení