vyjadřuje svoje prožitky ze čtení nebo poslechu uměleckého textu

JJK-CJL-001-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Žák své čtenářské prožitky a poznatky z četby propojuje s vyjádřenými prožitky a poznatky dalších žáků. Popisuje myšlenky objevující se v díle, odhaluje motivaci, jednání a prožívání postav a uvažuje nad jejich důsledky. Učí se odhalit a objasnit autorský záměr.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vybírá si literární text podle svého zájmu a potřeby
  • rozšiřuje si svůj čtenářský zájem o další literární žánry
  • používá základní literární pojmy, např. autor, spisovatel, ilustrátor, ilustrace, postava, vypravěč
  • odliší základní literární žánry – poezie, próza (pohádka, povídka, bajka, pověst)
  • popíše souvislost mezi textem a vlastními životními nebo čtenářskými zkušenostmi
  • formuluje své čtenářské prožitky z literárního díla a dokládá je citacemi z textu
  • formuluje své prožitky z poslechu uměleckého díla

Očekávané výsledky učení