Reflektuje čtenářský zážitek a sdílí ho s ostatními.

DJP-PDO-000-PV1-006
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.