tvořivě pracuje s literárním textem

JJK-CJL-001-ZV5-009
divider

Popis a zdůvodnění

Žákova tvořivá práce s uměleckým textem je odstupňována od elementární tvořivé práce v 1. ročníku po komplexnější tvořivou práci odpovídající znalostem a dovednostem žáků 5. ročníku. Přetváření do jiných žánrů a forem se děje bez zavedení odborných pojmů. Při tvořivé práci s vlastním i cizím literárním textem dochází k objevování světa literatury. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • tvoří literární text podle vlastního výběru
  • tvoří literární text podle zadaných kritérií
  • tvoří literární text na základě vlastního nebo čtenářského prožitku
  • využívá dramatizaci ke ztvárnění literárního textu

Očekávané výsledky učení