rozezná, s jakými daty pracují informační systémy a jaký je účel těchto systémů

INF-INF-003-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák u systému, který zná, dokáže popsat jeho účel, funkci nebo smysl (školní informační systém). Popíše účel systému ze svého pohledu, co mu systém umožňuje, vysvětlí, k čemu ho potřebuje. Popíše, co systém umožňuje jednotlivým uživatelům.

Žák lépe porozumí fungování systémů jako celku, bude schopný lépe najít slabiny nebo problémy v systému, předvídat důsledky změn, zvažovat rizika nebo přínosy. Navrhne možná řešení, nejlepší řešení. Dopomůže k lepší komunikaci s ostatními, sdílení znalostí a názorů.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s informačním systémem, např. školním informačním systémem
  • popíše, s jakými daty systém pracuje
  • určí, komu a čemu informační systém slouží
  • vyvozuje na základě vlastní zkušenosti užitečnost a využitelnost
  • zpřesňuje svá vyjádření, přidává podrobnosti

Očekávané výsledky učení