rozpoznává rizika ztráty, poškození či zneužití dat při práci s digitálními technologiemi

INF-INF-004-ZV5-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák má základní povědomí o bezpečnostních hrozbách, které jsou spojené s používáním technologií, a je si vědomý toho, jak tyto hrozby mohou ovlivnit integritu a dostupnost dat. Učí se identifikovat problémové situace, jednoduché vyřeší sám, u složitějších si vyžádá pomoc. Učí se rozpoznávat, na co stačí a kde je třeba si vyžádat pomoc.

Tím, že bude žák vystaven těmto konceptům již od 1. stupně, bude lépe připravený chránit sebe a své informace v digitálním věku a bude moci postupovat k pokročilejším konceptům v oblasti informatiky a kybernetické bezpečnosti.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje, co je počítač, tablet, smartphone a jak jsou tato zařízení chráněna (hesla, biometrie)
  • rozlišuje mezi různými druhy dat a chápe, která data jsou citlivá
  • získává základní povědomí o bezpečném používání aplikací a programů
  • získává základní povědomí o tom, jak funguje internet
  • připojí se k wifi síti
  • používá silná hesla
  • získává povědomí o dalších ochranných prvcích
  • seznamuje se s potenciálními hrozbami souvisejícími s poskytováním osobních informací

Očekávané výsledky učení