Rozezná některá nebezpečí a ví, jak se jim vyhnout.

DAS-BCH-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.