v modelové situaci ošetří drobná poranění a poranění menšího rozsahu, odliší je od závažných úrazů a život ohrožujících stavů a přivolá první pomoc

CJS-CJS-005-ZV5-030
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o základní životní dovednosti, které patří do problematiky zdraví a bezpečí. Žák rozliší drobné poranění či poranění menšího rozsahu od závažnějšího poranění a život ohrožujícího stavu. Rozliší závažné akutní stavy vyžadující okamžitou pomoc dospělého nebo záchranné služby. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná drobné poranění (drobné krvácející ranky, pohmoždění, naražení, podvrtnutí) na obrázku, modelu
  • ví, na koho se v případě úrazu ve škole obrátit
  • v modelové situaci předvede ošetření drobného či méně závažného poranění přiložením náplasti, sterilním obvazem, zpevněním pružným obinadlem, studeným obkladem, znehybněním paže v závěsu atd.
  • zvolí správný postup ošetření (volí vhodnou šířku náplasti, obvazu, při krvácení pracuje v ochranných rukavicích atd.)
  • rozliší závažné akutní stavy vyžadující okamžitou pomoc (přivolání RZP), např. mozkový a srdeční infarkt
  • předvede správný způsob volání na záchrannou službu a komunikaci s operátorem
  • zná čísla 112 a 155

Očekávané výsledky učení