Identifikuje rizika, chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi a dospělými. 

DDS-SLK-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.