v modelové situaci ošetří drobná poranění a poranění menšího rozsahu, odliší je od závažných úrazů a život ohrožujících stavů a přivolá první pomoc

CJS-CJS-005-ZV5-030
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

V modelové situaci:

  • se chová klidně, zraněného uklidní
  • zvolí vhodný materiál pro ošetření (náplast, obvaz, obklad atd.) a 
    zranění správně ošetří
  • při krvácejícím poranění se chrání před možnou nákazou krví
  • při vážnějším úrazu přivolá dospělého nebo záchrannou službu 
    (komunikuje s tísňovou linkou)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Učitel připraví modelovou situaci; sleduje a hodnotí správné chování 
žáka, jeho postup při ošetření poranění, případně při přivolání první 
pomoci na fiktivní tísňové lince.