tvoří důkazy pro správnost matematických postupů a argumentů

ZGM-MRF-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: popis a formulace

  • na základě své evidence postupu řešení popíše kroky postupu řešení matematické situace s využitím vhodného matematického aparátu
  • formuluje rozdíly mezi objekty podle různých kritérií
  • vypracuje evidenci svého vyhodnocení

komponenta: dokazování správnosti matematických řešení

  • ověří platnost svých zjištění s využitím dříve osvojených znalostí a dovedností i porovnáním s dostupnými informačními zdroji
  • vyvozuje a formuluje logické závěry na základě poznatků

komponenta: interpretace

  • vysvětlí význam a základní vztahy mezi matematickými informacemi

komponenta: užitečnost

  • vyhodnotí přínos využití matematického modelu pomocí reflektivní techniky

Očekávané výsledky učení