sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá opakování a připravené podprogramy

INF-INF-002-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák pomocí bloků, které reprezentují různé příkazy nebo funkce, sestavuje program (posloupnost bloků). Identifikuje části programu, které se opakují (objevuje opakující se vzory). Opakování umožňuje použít určitý blok několikrát. Využívá připravené podprogramy, které vykonávají specifické úkoly, např. nahradí opakování bloků a vědomě si zjednoduší práci při tvorbě programu. Tyto podprogramy mohou být součástí programovacího jazyka nebo mohou být vytvořeny a sdíleny žákem.

Blokové programování je výborným úvodem do světa kódování a pomáhá žákovi rozvíjet logické myšlení, řešení problémů a pochopení fungování počítačových programů. Výhodou blokově orientovaného programovacího jazyka je jeho čitelnost a snadnější pochopení kódu i jeho snadné úpravy. Poskytuje žákovi základy programování a umožňuje mu lépe rozumět tomu, jak technologie fungují. Rozvíjí schopnost žáka analyzovat problémy, dekomponovat je na menší části a najít systematická řešení, dovednosti důležité v mnoha oborech.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • skládá jednotlivé bloky, řadí je do posloupnosti
  • přidává bloky, přeskupuje je
  • pročítá opakovaně program, vyhodnocuje posloupnost bloků, najde a opraví chyby
  • rozhoduje o správnosti/nesprávnosti svého programu v souvislosti s výsledným řešením
  • hledá různé způsoby řešení pomocí opakování bloků a pomocí podprogramů

Očekávané výsledky učení