rozkládá vzory a zákonitosti v různých matematických situacích

ZGM-MUV-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zákonitosti a souvislosti

  • charakterizuje rozlišující znaky objektů a na základě nich určuje pořadí objektů

komponenta: analýza

  • popíše slovně a zapíše své kroky při řešení jednoduché i složitější úlohy

komponenta: syntéza

  • rozpozná a popíše slovně logické vzory a souvislosti dané situace

komponenta: práce s podmínkou

  • porovnává a rozlišuje jednoduché rozdíly mezi objekty a vzory na základě volených podmínek

Očekávané výsledky učení