Ověří správnost řešení.

DJP-MOP-000-PV1-010
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.