Využívá analogii a jednoduchou strategii při hře.

DJP-MOP-000-PV1-009
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.