Pracuje s jednou i s více podmínkami v zadání.

DJP-MOP-000-PV1-006
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.