Využívá myšlenkovou analýzu a syntézu při hře i při praktických činnostech.

DJP-MOP-000-PV1-007
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.