vytváří jednoduchý digitální obsah v rámci plnění stanovených výukových cílů

KDI-TDO-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • zařazuji do výuky takové aktivity, ve kterých žáci vyjadřují své představy za pomoci digitálních technologií
  • vedu žáky ke zkoumání různých možností, jak vyjádřit své představy či prezentovat informace
  • vedu žáky ke spolupráci na tvorbě digitálního obsahu v týmových projektech

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: tvorba nového digitálního obsahu

  • vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), digitální prostředky využívá ke splnění stanovených cílů

komponenta: úprava a integrace existujícího digitálního obsahu do stávajícího souboru znalostí

  • provádí základní změny obsahu, který vytvořil někdo jiný s cílem přizpůsobit ho novým účelům; zohledňuje autorská práva

komponenta: předávání srozumitelných instrukcí počítačovým systémům

  • používá pro řešení daného problému doporučený nástroj či aplikaci

Očekávané výsledky učení