generuje digitální obsah v různých formátech s cílem umocnit výstupy vlastní tvořivé činnosti

KDI-TDO-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • zařazuji do výuky takové aktivity, ve kterých žáci vyjadřují své představy za pomoci digitálních technologií
  • podporuji žáky k experimentování s různými možnostmi, jak vyjádřit myšlenky za pomoci digitálních technologií
  • nabízím žákům zdroje a příležitosti k úpravám digitálního obsahu s cílem přizpůsobit ho či obohatit pro další účely

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: tvorba nového digitálního obsahu

  • vytváří a upravuje digitální obsah, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia)

komponenta: úprava a integrace existujícího digitálního obsahu do stávajícího souboru znalostí

  • dostupný digitální obsah zpracovává a upravuje se znalostí právních norem a používá ho ke splnění svých cílů; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

komponenta: předávání srozumitelných instrukcí počítačovým systémům

  • využívá digitální technologie k usnadnění práce a zautomatizování rutinních činností

Očekávané výsledky učení