hodnotí dopady jím zrealizovaného zásahu podporujícího rozmanitost přírody ve svém okolí

CJS-CJS-004-ZV5-019
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem je uvědomění, že žák může svými silami aktivně podpořit rozmanitost živé přírody v regionu (školy). Touto intervencí v prostředí je myšlen krajinný prvek, jako například hmyzí domek, zídka pro ještěrky, pítko, ptačí budka, krmítko, pestrý luční záhon pro opylovače, keře pro ptáky, hromady listí, větví. Vzdělávací obsah podporuje aktivní jednání a měl by žákovi umožnit pozitivní zkušenost, kdy vidí výsledek své práce. Jedná se o aktivitu podporující dlouhodobé pozorování přírody v průběhu roku a závislost organismů na prostředí.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vybere si organismus nebo skupinu organismů a na základě pozorování a práce s informačními zdroji zjistí, jaké má životní potřeby
  • pozoruje prostředí v okolí a vyhodnocuje, zda splňuje podmínky pro život (vývojový cyklus) vybraného organismu
  • na základě práce s informační zdroji vyhledá příklady prvků/opatření, kterými by bylo možné výskyt daného organismu podpořit (v zahradě, v blízkém okolí školy)
  • navrhne plán výroby, umístění a následné péče o daný prvek (čištění ptačích budek v zimě, hrabání a odvoz posečené trávy) z hlediska vlivu na cílové druhy a prostředí
  • navrhne a provede opatření, kterým vytvoří vhodné prostředí pro výskyt daného organismu
  • dlouhodobě o místo pečuje, pozoruje a zaznamenává účinnost svého opatření (např. důkazy o rozmnožování a získávání potravy)
  • reflektuje a hodnotí tuto svou výukovou zkušenost (např. vlastní práci, spolupráci a výsledek)

Očekávané výsledky učení