Určí míru objektů a porovná je pomocí poměřování.

DJP-PMP-000-PV1-008
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.