rozlišuje činnosti Armády ČR v době míru a při válečných konfliktech

CJS-CJS-005-ZV5-029
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s posláním ozbrojených sil v ČR, rozlišuje základní činnosti Armády ČR v době míru a při válečných konfliktech. Vyhledává a popisuje příklady pomoci Armády ČR při ochraně zdraví a bezpečí při mimořádných událostech nevojenského charakteru.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • objasní potřebu bezpečnosti v každodenním životě
  • popíše a porovná základní činnosti armády v době míru a při válečných konfliktech
  • vyjádří se k úloze každého občana při zajišťování bezpečnosti státu
  • popíše význam zapojení ČR do NATO

Očekávané výsledky učení