porovná základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství na základě vlastních pokusů

CJS-CJS-004-ZV5-021
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení směřuje k základnímu poznávání látek kolem nás. Jeho naplnění je založené na vlastní zkušenosti žáka, kterou získává prostřednictvím pokusů a experimentování. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • u běžných předmětů popíše, z jakého jsou materiálu
  • vhodně třídí odpad podle materiálu
  • porovná vlastnosti vybraných zástupců pevných látek a kapalin
  • navrhne a provede experiment týkající se daného skupenství

Očekávané výsledky učení