Rozpozná a pojmenuje některé jevy a děje na Zemi a ve vesmíru.

DAS-PSP-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.