porovná základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství na základě vlastních pokusů

CJS-CJS-004-ZV5-021
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • u několika předmětů běžné potřeby (nábytek, nádobí, příbory, obsah aktovky, psací potřeby,…) jmenuje, z jakých jsou materiálů
 • jmenuje vybrané vlastnosti např. dřevěné kostky a vody ve sklenici, porovná, čím se liší a co mají společného
 • roztřídí vybrané materiály do správných kontejnerů na tříděný odpad
 • předvede experiment týkající se některé změny skupenství

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Očekávaný výkon ilustrujeme na badatelské lekci Zmražené pokusy. 

 

Žáci v této lekci projdou základními kroky badatelského postupu, předvedou experiment:

 1. Na základě motivačních obrázků žáci budou klást otázky.
 2. Ve skupinách vyberou výzkumnou otázku, k níž vytvoří hypotézu.
 3. Žáci samostatně naplánují experiment týkající se změny skupenství. Důraz je kladen na samostatné plánování prostřednictvím pomůcek, které učitel žákům nabídne.
 4. Žáci bezpečně provedou experiment.
 5. Skupiny experiment vyhodnotí, výsledky dávají do souvislostí s běžným životem.
 6. Prezentace výsledků probíhá dle předem stanovených kritérií.

 

Naplnění OVU:

 1. Vypracovaný pracovní list.
 2. Provedený experiment.
 3. Prezentace výsledků.