s využitím informací z různých vhodných zdrojů ilustruje, že Země je součást komplexní struktury vesmíru, a popíše, jak vesmír Zemi ovlivňuje

CAP-FYZ-005-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je ukázat některé konkrétní „střípky“ z astronomie a astrofyziky a důsledky pro život na Zemi. Vyučující může zvolit podle svých možností a zájmu žáků: témata související s pohybem Měsíce, Země a Slunce, souhvězdí, Slunce jako zdroj energie pro Zemi, vlastnosti dalších těles ve Sluneční soustavě, další tělesa mimo Sluneční soustavu, Galaxie apod. Součástí by měla být i zmínka o způsobech výzkumu vesmíru.

OVU dává možnost volby konkrétních témat podle zájmu žáků a možností učitele. OVU lze realizovat projektově (ve spolupráci např. s geografií, přírodopisem a chemií v tématu globální změny klimatu) nebo návštěvou planetária či hvězdárny.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

Konkrétní aktivity jsou na volbě vyučujícího, zde jsou jen příklady možností:

  • vyhledá informace o velikosti Slunce, velikostech a vzdálenostech planet od Slunce a na jejich základě vytvoří model
  • demonstruje základní pohyby Země a Měsíce a jejich důsledky (fáze Měsíce, zatmění Slunce i Měsíce)
  • porovná podmínky k životu na Zemi (včetně Slunce jako zdroje energie pro život) a jinde ve vesmíru
  • porovná vlastnosti dalších skupin těles ve Sluneční soustavě (např. planetky, komety, trpasličí planety)
  • orientuje se na noční obloze, rozezná základní souhvězdí, umí použít aplikaci zobrazující mapu oblohy
  • seznámí se s vybranými metodami výzkumu vesmíru
  • seznámí se s tím, že Sluneční soustava je součástí naší Galaxie
  • ví, proč hvězdy září a jak se mění během svého vývoje
  • chápe astronomické základy měření času a kalendáře
  • seznámí se s dalšími objekty ve vesmíru (např. neutronové hvězdy, černé díry, hvězdokupy, mlhoviny)

Očekávané výsledky učení