plánuje vlastní denní režim a uplatňuje v něm základní zdravotně preventivní návyky

CJS-CJS-005-ZV5-032
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem je rozvíjení dovedností podporujících zdravý životní styl. Žák si upevňuje základní postupy osobní hygieny, diskutuje o náplni svého pracovního a víkendového dne i o časovém rozvržení jednotlivých činností v průběhu dne. Zaměřuje se především na čas pro učení, zájmové aktivity, odpočinek, spánek, na konzumaci stravy a pohybové aktivity i osobní hygienu. Na základě dostupných informací a modelových situací uvádí argumenty, proč je důležité pravidelně střídat učení, relaxaci, pracovní aktivity, odpočinek, dodržovat pravidelnost ve stravování, pohybový režim i dbát na hygienu a dostatek spánku. Při sestavování denního režimu se řídí doporučením odborníků. Dodržování režimu dne vede k posilování preventivního jednání a chování ve prospěch podpory zdraví a minimalizaci rizikového chování a rozvoje nemocí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aplikuje elementární znalosti o fungování lidského těla při upevňování zásad tělesné a duševní hygieny
  • uplatňuje základní pravidla osobní hygieny v každodenním životě
  • zařazuje prvky duševní hygieny do vlastního denního režimu
  • uplatňuje základní hygienická opatření při prevenci nákazy i šíření infekčních nemocí
  • popisuje základní faktory, které ovlivňují lidské zdraví
  • vysvětlí potřebu dodržování pravidelného stravovacího, pohybového a spánkového režimu pro zdraví
  • sestavuje denní režim školáka pro pracovní a víkendový den, čas pro učení, práci, zábavu, odpočinek podle vlastních potřeb i s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
  • vnímá adekvátní denní režim jako pozitivní opatření podpory zdraví

Očekávané výsledky učení