Místo, kde žijeme

divider

Žák se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáka. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem v žákovi probudit kladný vztah k místu jeho bydliště, postupně rozvíjet jeho národní cítění a vztah k naší zemi.

Očekávané výsledky učení