dává účelně najevo, co si přeje ve svém okolí změnit

KOB-PCP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro vytváření a vyjadřování vlastního odůvodněného názoru žáka na dění okolo něj, včetně kritického pohledu na to, co by si přál změnit, sám uplatňuji respektující přístup a vedu k němu důsledně žáky, nekritizuji žáka za názor
 • podněcuji žáky k sledování a hodnocení různých událostí v místě, regionu, zemi i světě
 • podněcuji žáky k vytváření a vyjádření ke kladení souvisejících otázek, k hledání a kritickému vyhodnocování informací a argumentaci, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení názoru
 • umožňuji žákovi vybrat si aktivitu prospěšnou pro okolí, kterou si sám zvolí nebo s níž se vnitřně ztotožní - nezaměňuji s aktivitou uskutečněnou z vnějšího popudu (vykonání zadaného úkolu či příkazu)
 • poskytuji zpětnou vazbu, oceňuji inciativu žáka i dílčí kroky k ní směřující
 • navozuji situace umožňující porozumět potřebám, postojům a zájmům druhých - využívám vžívání se do rolí a postojů jiných (např. rolové hry) 
 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro otevřenou diskusi o významu vlastní aktivity, demokratických postupů, respektování a uplatňování práv, uplatňování různých zájmů - představuji žákům a nechávám je navrhovat různé příklady, faciltuji diskusi žáků a využívám osvědčené diskusní techniky
 • podněcuji žáky k reflexi jejich zkušeností s uplatňováním vlastního vlivu na dění v jejich okolí

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: zájem o veřejné dění

 • poukazováním na informace ze svém okolí dokládá zájem o dění ve svém okolí

komponenta: kritická tvorba svobodného názoru

 • vytváří si vlastní názor na veřejné dění ve svém okolí (skupině, škole, obci, krajině) pomocí pokládání otázek 

komponenta: individuální a kolektivní zapojení do veřejného dění

 • uskutečňuje individuální akci ve prospěch svého okolí na základě zhodnocení, co mu připadá důležité

komponenta: přesvědčení o vlastním vlivu

 • hodnotí, kdo se zajímá o to, co si myslí a co by si přál změnit 
 • dělí se o své nápady a návrhy na změnu alespoň v bezpečném prostředí
 • hledá, kdo se společně s ním bude o změnu snažit nebo ho bude podporovat, povzbuzovat

komponenta: demokratický přístup, respektování a uplatňování práv a zájmů

 • vyjádří, jaká práva a jaké zájmy má ve vztahu k určité věci
 • vyjádří, jak vnímá práva a zájmy ostatních

Očekávané výsledky učení