Aktivní občanství, participace a přesvědčení o vlast.vlivu (zmocňování)

divider