mluví v jednoduchých větách o osvojovaných tématech

JJK-CJA-002-ZV5-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • formuluje jednoduché věty o sobě a jiných lidech
  • propojuje věty do smysluplného tematického celku 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

1. Zadání:

Řekni alespoň deset pravdivých vět o sobě a o svém kamarádovi nebo členu rodiny. 

2. Učitel hodnotí:

  • splnění daného rozsahu
  • obsah sdělení 
  • plynulost jazykového sdělení
  • jazykovou správnost 

Ilustrativní úloha

Úkolem žáka je říct o sobě a dalších lidech alespoň deset pravdivých vět. Má k dispozici tabulku, která je vodítkem pro splnění úlohy (viz odkaz). Tabulka obsahuje návrhy témat, o kterých může žák hovořit (např. favourite food, likes and dislikes, activities) a struktur, které může využít (např. I’m …, I’ve got…, She can… ).