napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení z okruhu osvojených témat

JJK-CJA-002-ZV5-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • doplní informace do formuláře
  • píše jednoduché věty o sobě
  • propojuje věty do smysluplného celku 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

1. Zadání:

Přečti si tabulku, kterou vyplnil Martin, a doplň stejné informace o sobě. Pak si přečti text, který o sobě napsal Martin, a napiš podobný text o sobě.

2. Učitel hodnotí:

  • splnění daného rozsahu
  • obsah sdělení 
  • jazykovou správnost 

Ilustrativní úloha

Úkolem žáka je doplnit informace o sobě do tabulky a podle daného vzoru sestavit krátký text o sobě.