napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení z okruhu osvojených témat

JJK-CJA-002-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vytvoří jednoduchý text na známá témata, zaměří se na psaní krátkých textů s použitím jednoduchých vět a slovních spojení, které se naučili v rámci osvojených témat. Cílem je rozvíjet schopnost žáků vyjadřovat své myšlenky a názory písemně v cizím jazyce. 

Písemný projev je klíčový pro celkový rozvoj jazykových schopností žáků a přispěje k jejich schopnosti efektivně komunikovat v cizím jazyce.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERR pro žáky mladšího školního věku, část Production Activities / Written Production.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • opíše slovo, větu
  • doplní chybějící písmena nebo slova do textu
  • doplní chybějící informace do formuláře, dotazníku
  • napíše krátký text, např. přání nebo nákupní seznam
  • jednoduše písemně popíše např. člověka, zvíře, místo
  • vyhledá neznámé slovo ve slovníku

Očekávané výsledky učení