formuluje promluvy nebo písemné komunikáty s oporou o různé texty

ZGC-SAT-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: propojování textu s vlastními zkušenostmi a jeho kritická interpretace

  • propojuje informace, myšlenky, názory i postoje z četby textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory
  • identifikuje v textu jednoduchý výukový problém, který formuluje ústně i písemně, a to s oporou o text, otázky učitele, vlastní zkušenost a znalosti

komponenta: písemné sdílení prožitků, myšlenek a soudů plynoucích z četby v souvislém psaném textu

  • vyvozuje a zaznamená informace či závěry a dokládá je přímo citováním výchozího textu

Očekávané výsledky učení