navrhne celodenní stravu pro sebe a zhodnotí ji z hlediska základních výživových doporučení

CJS-CJS-005-ZV5-033
divider

Popis a zdůvodnění

Výuka směřuje k rozvíjení dovedností podporujících správné nutriční chování a umožňujících sestavování jídelníčku v souladu s doporučením odborníků. Při výběru pokrmu a nápoje se žák řídí výživovým doporučením (např. omezuje příjem jednoduchých cukrů, nevhodných a skrytých tuků, volí zeleninu a ovoce, cereálie). Uvádí argumenty, proč je důležité sledovat, které potraviny a nápoje konzumujeme a v jakém denním množství. Projevuje zájem o samostatnou přípravu vhodných pokrmů v domácím stravování.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozhodne, které potraviny prospívají a které neprospívají našemu zdraví
  • vysvětlí zásady a význam stravovacího a pitného režimu, který podporuje zdraví a minimalizuje jeho možné poškození
  • charakterizuje jednotlivé skupiny potravin a druhy nápojů s využitím Pyramidy výživy podle jejich potřeby pro zdravé fungování organismu
  • určí, které potraviny a nápoje je vhodné konzumovat v průběhu dopoledne, které během dne
  • vybere vhodné nápoje do svého pitného režimu a jejich výběr zdůvodní
  • navrhne jídelníček pro sebe na jeden den, navržený jídelníček zhodnotí podle základních výživových doporučení

Očekávané výsledky učení