vyvodí zásady pro zdravý životní styl na základě principů řízení organismu, imunity a metabolismu

CAP-PRI-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

OVU je zaměřený na biologické principy fungování metabolismu (příjem potravy, pohyb, hubnutí, posilování apod.), mozku a regulace organismu (motivace, učení, paměti, spánku, hormonální regulace, emocí, příčin vzniku depresí a závislosti apod.). OVU zahrnuje tyto biologické znalosti, principy a procesy: význam mikrobiomu, význam mutace viru, antibiotika (znalost toho, že nefungují na viry, je problém jejich nadužívání), infekční a neinfekční nemoci (autoimunitní nemoci – alergie, astma), fungování imunity – rozlišení vrozené a získané imunity (souvislost s očkováním). Zaměřuje se na biologickou stránku těchto jevů a procesů a vytváří předpoklady pro naplňování OVU v oboru Výchova ke zdraví a bezpečí.

Dosažením OVU získá žák předpoklady pro zdravý životní styl a péči o zdraví, k tomu je nutné pochopení biologických principů a procesů, které v těle probíhají.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • klade otázky o fungování metabolismu (příjem potravy, pohyb, hubnutí, posilování apod.), imunity (roli mikrobiomu, příčinách autoimunitních onemocnění, očkování, nadužívání antibiotik), mozku a regulace organismu (motivace, učení, paměti, spánku, hormonální regulace, emocí, příčin vzniku depresí a závislosti apod.)
  • vyhledává odpovědi na základě vědeckých důkazů, vysvětlení a aktuálních výzkumů
  • objasní základní princip rozmnožování virů a šíření virových onemocnění
  • rozliší nemoci vyvolané viry a bakteriemi z hlediska léčitelnosti antibiotiky a reflektuje nebezpečí spojená s nadužíváním antibiotik při léčbě lidí a hospodářských zvířat
  • vysvětlí, jak funguje očkování a proč vědci vyvíjejí stále nové očkovací látky
  • zjišťuje, které nemoci sám prodělal a proti kterým je očkovaný 
  • diskutuje se spolužáky a porovnává informace založené na důkazech s názory spolužáků a vlastní zkušeností
  • formuluje doporučení a zásady týkající se zdravého životního stylu, posilování imunity a wellbeingu v souvislosti s používáním technologií (zejména sociálních sítí) a s příjmem potravy a pohybem

Očekávané výsledky učení