připraví jednoduchý pokrm a nápoj v souladu s výživovými doporučeními

CJS-CJS-005-ZV5-034
divider

Popis a zdůvodnění

Teoretické poznatky ohledně správného nutričního chování a sestavování jídelníčku v souladu s doporučením odborníků žák aplikuje při přípravě jednoduchého pokrmu nebo nápoje. Praktické činnosti spojené s výběrem, nákupem, skladováním potravin a jejich technologickým zpracováním předpokládají dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. Žák má možnost využít znalosti o označování potravinářských výrobků (zejména jejich složení, dobu použitelnosti a doporučené spotřeby). Učí se dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • dodržuje základní hygienická pravidla při zacházení s potravinami a nápoji
  • orientuje se v datech použitelnosti a minimální trvanlivosti
  • navrhne a připraví jednoduchý pokrm a nápoj v souladu s výživovým doporučením
  • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
  • upraví stůl pro jednoduché stolování související s připraveným nápojem nebo pokrmem
  • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

Očekávané výsledky učení