připraví jednoduchý pokrm a nápoj v souladu s výživovými doporučeními

CJS-CJS-005-ZV5-034
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • navrhne a připraví jednoduchý pokrm a nápoj v souladu s výživovým doporučením
  • dodržuje základní hygienická pravidla při zacházení s potravinami a nápoji
  • orientuje se v datech použitelnosti a minimální trvanlivosti
  • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
  • upraví stůl pro jednoduché stolování související s připraveným nápojem nebo pokrmem
  • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

1. Společně rozhodněte o tématu úkolu (např. „Svačina plná vitaminů“ „Dětský den“ apod. 

2. S využitím informačních zdrojů navrhněte, které pokrmy budete připravovat. Při výběru pokrmů zvažte, aby splňovaly požadavek zdravé výživy a jejich příprava byla v podmínkách výuky reálná. 

3. Vytvořte skupinky. Každá skupinka bude připravovat jeden pokrm v takovém množství, aby mohli ochutnat všichni zúčastnění. 

4. Vyhledejte technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu. Zapište potřebné množství surovin (přepočítané na požadovaný počet porcí) a postup přípravy. 

4. Potřebné potraviny nakupte a správně uložte. 

5. Zopakujte si pravidla hygieny a ochrany zdraví při přípravě pokrmů. Uveďte, které zásady bezpečného stravování budete dodržovat: 

6. S použitím vhodného kuchyňského vybavení a inventáře pokrmy v jednotlivých skupinkách připravte.

7. Upravte jídelní stůl a pokrmy servírujte ke společné konzumaci. 

8. Vyměňte e si zkušenosti o průběhu přípravy společného pohoštění. 

Co co nového jste se při řešení úkolu naučili?

Popis ověřování

Úloha má komplexní charakter. Vyžaduje důkladnou přípravu učitelem a aktivní zapojení žáků. Při jejím řešení mají žáci možnost aplikovat znalosti a dovednosti získané ve výuce zaměřené na problematiku výživy a stravování. Přípravná - teoretická fáze úkolu umožňuje žákům prokázat základní orientaci ve výživových doporučeních. Žáci uplatňují znalosti o označování potravinářských výrobků. Při praktických činnostech spojených s výběrem, nákupem, skladováním potravin a jejich technologickým zpracováním lze sledovat, jak žáci dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce. Společné stolování poskytuje příležitost k upevnění pravidel společenského chování u stolu. 

Návrhy na jednotlivé pokrmy, které budou připravovány, je nutno posuzovat z hlediska nutričního, finančního, dostupnosti surovin, ale i vzhledem k možnostem jejich přípravy v podmínkách školy (pracoviště, čas). Vhodné jsou např. pomazánky a nápoje připravené z mléčných výrobků, zeleniny a ovoce.