navrhne celodenní stravu pro sebe a zhodnotí ji z hlediska základních výživových doporučení

CJS-CJS-005-ZV5-033
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • rozhodne, které potraviny přispívají a které neprospívají našemu zdraví
  • určí, které potraviny a nápoje je vhodné konzumovat v průběhu dopoledne, které během dne 
  • vysvětlí zásady a význam stravovacího a pitného režimu, který podporuje zdraví a minimalizuje jeho možné poškození

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Přečtěte si příběh Jakuba a diskutujte o jeho způsobu stravování. 

„Jakubovi se dneska ráno zase nechtělo vstávat. Rychle se obléká a na poslední chvíli si připravuje pomůcky do školy. Ani si nevšimne, že na stole mu maminka připravila snídani. Láhev s pitím zůstala v předsíni. A už běží po schodech, aby stihl autobus a nepřišel pozdě do školy. Na jídlo si vzpomene, až když jde okolo obchodu s potravinami. Koupí si sušenku, kterou jí hned po cestě, a také čokoládovou tyčinku. Ta je na svačinu. Na oběd chodí Jakub do školní jídelny. Polévku si nevezme, protože jeho kamarádi prohlásili, že ji jíst nebudou. Musí si ještě domluvit něco na odpoledne, tak spěchá a jídlo zhltne co nejrychleji. Po cestě ze školy si s kamarádem dají sladkou limonádu. Doma se dívá, co tu mají dobrého. I když je na míse ovoce, najde sáček bonbónů a hned se do nich pustí. Když ho maminka volá k večeři, odmítne jít ke stolu. Vezme si talíř a odchází k počítači. Sleduje dál obrazovku a ani neví, co měl k večeři…“ 

Podtrhněte v textu, co považujete za problém z hlediska správného stravování a zdůvodněte. 

Připravte ve skupinách návrhy, jak by měl Jakub svůj přístup ke stravování změnit. 

Popis ověřování

Úloha ověřuje dovednosti žáka podporující správné nutriční chování. Na podkladě příběhu žák zvažuje, zda popsaný způsob stravování odpovídá výživovým doporučením, na základě získaných znalostí identifikuje problémy a navrhuje možné změny ve prospěch zdraví. Důraz je kladen na sdílení zkušeností a shromažďování argumentů, proč je důležité sledovat, které potraviny a nápoje konzumujeme, v jakém denním množství a jakém časovém rozvržení.