napíše krátkou zprávu

JJK-CJA-003-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se zapojí do jednoduché písemné korespondence. Jazyk písemné interakce je podobný jazyku ústní komunikace. Umožňuje výměnu a sdělování informací v písemné podobě. Ve většině situací neklade příliš vysoké nároky na jazykovou přesnost ani na organizaci textu. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERR pro žáky mladšího školního věku, část Interaction Activities / Written Interaction.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • napíše krátkou zprávu, např. vzkaz, přání (k narozeninám, Vánocům)
  • napíše pozvánku (na narozeninovou oslavu, školní akci)
  • napíše pohlednici (z výletu, z prázdnin)

Očekávané výsledky učení