vyjádří ústně i písemně názor, zeptá se na názor jiné osoby, reaguje na cizí názory

JJK-CJA-003-ZV9-016
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • žák napíše nebo sdělí myšlenku dle vlastního uvážení na zadané téma
  • žák položí otázku k danému tématu a zeptá se na názor druhých
  • žák reaguje na názory ostatních souhlasně či nesouhlasně
  • žák obhajuje své názory

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

  1. Žáci si vyhledají na internetu obrázek nějaké zajímavě oblečené postavy nebo si nafotí svoje variace oblečení.
  2. Žáci vytvoří příspěvek jako na sociální síti (facebook, instagram)
  3. Napíší/zeptají se na názor k danému outfitu k nějaké události (návštěva divadla, kina, svatby aj.)
  4. Žáci vystaví své příspěvky na nástěnku (volné lavice) nebo předají spolužákům v lavicích.
  5. Ti k danému příspěvku připíší vlastní komentář

Možné instruce: Find a picture of someone wearing an interesting outfit and post it on your social net. Write a question about it. Then look at the other posts of your friends and write down your own comments on them.