zprostředkuje hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace slyšeného o osvojovaných tématech

JJK-CJA-004-ZV9-021
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • žák ve slyšeném úryvku vybere hlavní myšlenku
 • svými slovy shrne obsah slyšeho úryvku
 • obsah svého zjednodušeného sdělení přizpůsobuje posluchači, např. přeformuluje část, které posluchač nerozuměl
 • k vyjádření hůře srozumitelných myšlenek může využít kromě cílového jazyka i mateřský jazyk, další jazyky nebo neverbální komunikaci 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

 1. Žáci si za domácí úkol přinesou anglický vtip, který se jim líbí a kterému rozumí. Učitel má pro jistotu k dispozici zásobárnu vtipů na lístečcích. 
 2. Sdílení vtipů proběhne ve skupinách po 3 - 4 žácích.
 3. Žák (student 1) svůj vtip přečte spolužákovi (student 2) a ujistí se, že mu rozumí. Student 3 neposlouchá. 
 4. Student 2 vtip studenta 1 svými slovy předá studentovi 3 a ujistí se, že mu rozumí.
 5. Student 3 tento vtip svými slovy převypráví studentovi 1.
 6. Student 1 poskytne zpětnou vazbu své skupině, jak se podařilo udržet význam vtipu. 
 7. Stejný postup proběhne s vtipy studenta 2 a studenta 3.

Ilustrační úlohy:

You are going to share your jokes in groups of 3 - 4 people. Student 1 reads the joke to student 2 (student 3 is not allowed to listen). After reading the joke, student 1 should make sure student 2 understood. Then student 2 retells the joke in his own words to student 3 and again makes sure student 3 understands. Finally, student 3 retells the joke to student 1 who will then give the group feedback on if the original idea of the joke remained intact.