zprostředkuje hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace slyšeného o osvojovaných tématech

JJK-CJA-004-ZV9-021
divider

Popis a zdůvodnění

Žák předá hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace slyšeného osobě, která neměla možnost dané slyšet nebo nerozuměla či pro sdílení k další práci.

Schopnost efektivně zprostředkovat hlavní myšlenky mluvených textů je důležitým aspektem komunikačních dovedností. Umožňuje sdílení důležitých informací, a tím podporuje vzájemné porozumění a pocit sounáležitosti. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v rámci SERRJ, zejména v části 3.4 Mediation.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • poslech rozhovorů na různá témata
  • identifikace hlavní myšlenky a klíčových informací
  • zpracování a utřídění informací, srozumitelné sdělení informací v ústní nebo psané podobě dalším osobám