používá záměrně a promyšleně postupy a strategie umožňující vnímat, chápat a interpretovat text

JJK-CJL-001-ZV9-015
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • zadá vhodné klíčové slovo.
  • zvolí potřebný text nebo více textů a zdůvodní jejich důvěryhodnost.
  • vysvětlí pojem algoritmus.
  • vyhledá informaci orientací v nadpisech a nelineárních textech.
  • porovná kvalitu informací vyhledaných pomocí vyhledávače a zodpovězených umělou inteligencí.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

V této úloze žáci rychle vyhledávají a hodnotí informace a webové stránky, orientují se podle nadpisů, porovnávají získané informace s odpovědí umělé inteligence.

Komunikační situace s evokací:

Představ si, že ses vydal s kamarády na výlet a slyšíte přicházet bouřku. Co uděláte? Víte, jak se zachovat?

Následuje diskuse, popř. brainstorming k tématu. Učitel diskusi jen moderuje.

Jednoho z vás napadne vyhledat si informace na mobilu. Jaká klíčová slova zadáte? Proč se objevují každému z vás jiné odkazy? (Pozn. Učitel zde může vysvětlit pojem algoritmus.) Podle jakého kritéria se rozhodnete na odkazy klikat?

Uvědomění:

Představ si, že si otevřeš na mobilu text ze stránek Meteopressu, které považuješ za důvěryhodné. Jakým způsobem je budeš číst? Jistě nebude čas na dlouhé, hluboké čtení a pravděpodobně se budeš řídit nadpisy a podnadpisy, abys vyhledal informaci, kterou potřebuješ, tj. jak se zachovat. Existuje způsob, jak rychle na stránkách na mobilu vyhledat určité slovo?

Rychle vyhledej informaci:

  • Kam se schovat, když jsi venku v přírodě.
  • Kam se neschovávat.
  • Jakou pozici zaujmout, když se nacházíme ve zcela volném prostoru.

Zkus také na internetu velmi rychle vyhledat informaci o tom, zda je při bouřce bezpečné použít mobil.

Zadej příkaz k odpovědi vybrané AI. Jak zformuluješ prompt (dotaz pro umělou inteligenci)? Byla její/jeho odpověď užitečná? Proč si to myslíš? Zvolil bys v tomto případě k vyhledávání odpovědi na svou otázku vyhledávání ve vyhledávači nebo bys raději zadal dotaz umělé inteligenci? Svou odpověď zdůvodni.

Reflexe:

Napiš jednu informaci, kterou sis zapamatoval o tom, jak se chovat při bouřce.

Vysvětli, jakým způsobem postupuješ, jestliže potřebuješ co nejrychleji vyhledat nějakou informaci. (Odpověď se může týkat zadávání klíčových slov, zdůvodnění kliknutí na určitou stránku, rychlého ověření důvěryhodnosti, proskenování nadpisů a podnadpisů apod.)

Nakresli myšlenkovou mapu na téma, jak se chovat při bouřce. Jak nazveš jednotlivé kategorie? Jak souvisí kategorie s nadpisy v článcích?

 

Zdroj:

https://www.meteopress.cz/bourky/co-delat-kdyz-vas-zastihne-bourka/