vyplní jednoduché informace do formuláře

JJK-DCJ-003-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Popis výkonu (indikátor)

Žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává (jedná se o jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí písemně, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí).

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Ilustrativní úloha

Vyplň následující dotazník v cestovní kanceláři:

 

Německý jazyk

Dein Personalausweis. Ergänze:

 

Vorname: 

Familienname: 

Alter:

Adresse: 

Straβe: 

Wohnort: 

Postleitzahl - PLZ: 
Land: 

Handynummer: 

E-Mail-Adresse: 

 

Francouzský jazyk

Questionnaire d´information. Remplis:

 

Nom : __________ 

Prénom : ____________

Date et lieu de naissance : le ____________ à ____________

Nationalité : ____________ 

Adresse (rue, ville, code postal, pays) : ________________________ 

Numéro de téléphone : __________________ 

Adresse électronique : ________________________ 

 

 

Způsob ověřování

Dotazník k vyplnění

 

Krátký textový popis

1.Zadání pro žáka:

Vyplň následující dotazník.

 

2.Realizace a hodnocení: 

Žák vyplní dotazník, předpokládají se různá individuální řešení (personalizované informace). 

Žák rozumí písemnému zadání. Porozumění je ověřeno správným vyplněním formuláře (může být s dopomocí). Pokud žák nerozumí jednotlivým řádkům/kolonkám nebo nechápe, co má dělat – v cílovém jazyce požádá o vysvětlení, použije slovník nebo povolenou digitální pomůcku.

 

3.Hodnocení:

Vzhledem k individuálnímu způsobu řešení využívá učitel možnost formativního hodnocení, při sumativním způsobu vyhodnotí zpracování dotazníku, vhodnost a správnost odpovědí – slovní zásoba, gramatika.

 

Odkazy:

Z mezinárodních zkoušek:

Německý jazyk - Goethe-Zertifikat A1 - str. 24 Teil 1

 https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/materialien/A1_sd1/sd_1_modellsatz.pdf

 

Francouzský jazyk - DELF A1

https://www.france-education-international.fr/document/delf-a1-tout-public-peexercice-1-con

 

Španělský jazyk - DELE A1 - str. 32 Tarea 1

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/A1E_Modelo0_completo_DEF_2019.pdf

 

Italský jazyk - CELI A1 - prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)

Prova A + B Prova di Comprensione della Lettura str. 3

https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana

 

České materiály:

Fj – str.172:   https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67489&view=9832

Nj - str. 208:   https://digifolio.rvp.cz/…832

Rj - str. 11:     https://digifolio.rvp.cz/…832

It - str. 11      https://digifolio.rvp.cz/…832

Šp. - str. 11    https://digifolio.rvp.cz/…832