vyplní jednoduché informace do formuláře

JJK-DCJ-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák o sobě poskytne základní informace písemnou formou.

Výstup zajišťuje schopnost efektivní komunikace v reálných a praktických situacích a koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část 3.3 Interaction.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • doplní vhodná slova do textu
  • vyplní základní osobní informace do formuláře nebo dotazníku, např. jméno, datum narození, adresu, zemi
  • vyplní delší a složitější dotazník, který vyžaduje odpovědi v různé formě (doplnění slova, volba možnosti, delší otevřená odpověď v rozsahu několika vět apod.)
  • využívá slovník k vyhledání významu neznámých slov

Očekávané výsledky učení