plánuje, realizuje a vyhodnocuje aktivity péče o sebe v jednotlivých oblastech wellbeingu

PTW-POW-000-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • reflektuje své potřeby v jednotlivých oblastech wellbeingu a navrhuje opatření k jejich naplnění
  • rozpoznává faktory, které jeho osobní wellbeing ohrožují
  • diskutuje svůj plán pro podporu vlastního wellbeingu a vyhodnocuje jeho naplnění 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žák si zpracuje vlastní harmonogram činností během dne až týdne s rozvržením pracovních i odpočinkových fází a aktivit. Dle svých možností a potřeb reguluje jednotlivé časové rozložení. Navrhuje si vhodný způsob odpočinku, fyzického i duševního. Vybírá si vhodné aktivity k relaxaci.

Žák si mapuje v rámci různých situací ve škole, které jsou pro něj podporou, a které rizikem. Zaznamenává si je do deníku nebo svého portfolia, a monitoruje svůj pokrok. V případě potřeby konzultuje obtížné situace se školním poradenským pracovištěm.